Uvodnik
Damijan Štefanc

Povzetek:  Spoštovane bralke in bralci Sodobne pedagogike, pred vami je prva redna številka revije v letošnjem letu. Prinaša tematsko raznolike prispevke, ki obravnavajo vzgojno-izobraževalna področja po vsej vertikali od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja in raziskovanja. Čeprav smo posledicam epidemije covida-19 v vzgoji in izobraževanju namenili kar dve prejšnji tematski številki (4/2020 in posebno številko, ki je izšla februarja letos), v naše uredništvo še naprej prihajajo kakovostna znanstvena in strokovna besedila, ki obravnavajo to problematiko, zato jih bomo objavljali tudi v prihodnje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.