Usmerjenost bodočih učiteljev k vodenju razreda in njihova prepričanja o učinkovitem vedenju učiteljev
Alena Letina in Marina Diković

Povzetek:  V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave, katere namen je bil ugotoviti usmerjenost bodočih učiteljev k vodenju razreda, preveriti njihova prepričanja o učinkovitem učiteljskem vedenju in odnos med temi spremenljivkami. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 238 študentov – bodočih učiteljev. Rezultati kažejo, da se ugotovljena pozitivna prepričanja študentov glede učinkovitega učiteljskega vedenja ujemajo z dosedanjimi raziskavami in usmeritvami za kakovostno vodenje razreda. Pridobljeni rezultati kažejo tudi na pomen razvijanja ustreznega odnosa bodočih učiteljev do stilov vodenja v učilnici in učinkovitega učiteljskega vedenja, kar bi lahko pomembno vplivalo na njihovo učiteljsko prakso in na učni uspeh njihovih bodočih učencev.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.