Kombinirani raziskovalni pristopi kot način združevanja kvalitativnih in kvantitativnih metod
Tadej Košmerl

Povzetek:  Kombinirani raziskovalni pristopi združujejo kvalitativne in kvantitativne metode raziskovanja na način, ki prinaša temeljitejše rezultate kot uporaba zgolj enega ali drugega pristopa. Izraziteje se razvijajo zadnja tri desetletja, do danes pa so se izoblikovali različni celoviti modeli kombiniranega raziskovanja, med katerimi se kot temeljni pojavljajo konvergentni, pojasnjevalni sekvenčni ter poizvedovalni sekvenčni model. Modeli so lahko natančno vnaprej opredeljeni ali pa se spontano razvijejo skozi raziskovanje ob potrebi po pridobitvi dodatnih ali drugačnih (kvalitativnih ali kvantitativnih) empiričnih podatkov za ustrezno obravnavo raziskovalnih vprašanj. Ta so v kombiniranih raziskavah kvalitativna in kvantitativna (se nanašajo na podatke, ki terjajo ali kvalitativni ali kvantitativni pristop), pogosto pa je tudi kombinirano vprašanje, ki specifično poizveduje o prispevku uporabe kombiniranega pristopa. Pri pridobivanju in analizi podatkov je ključna temeljita izvedba tako kvalitativnega kot kvantitativnega dela, s čimer se omogoči ustrezna integracija obeh vrst podatkov v interpretaciji, ki pomeni ključni korak kombiniranega raziskovanja. Integracija je lahko izpeljana z združevanjem podatkov, pojasnjevanjem ene vrste podatkov z drugo vrsto, uporabo ene vrste podatkov za načrtovanje nadaljnjega pridobivanja podatkov ali z medsebojno podkrepitvijo. V raziskovalnem poročilu se lahko integracija prikaže opisno, s transformacijo ene vrste podatkov v drugo ali pa s skupno grafično ponazoritvijo rezultatov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.