Soočanje svetovalnih delavk in delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z epidemijo covida-19
Petra Gregorčič Mrvar, Katja Jeznik, Marjeta Šarić in Barbara Šteh

Povzetek:  Življenje in delo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter obenem delo šolske svetovalne službe se je ob izbruhu epidemije covida-19 v trenutku spremenilo. Izobraževalni proces je potekal na daljavo in bil v mnogočem okrnjen ter spremenjen, v okviru tega pa tudi razvojno in svetovalno delo (šolske) svetovalne službe. Več dosedanjih evalvacijskih študij kaže, da je dolga tradicija svetovalne službe znotraj posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove dobrodošla in dobro sprejeta že ob običajnih razmerah. Namen pričujočega prispevka pa je prikazati izsledke raziskave, v kateri smo proučevali, kako se je svetovalna služba soočala z vprašanji, izzivi in težavami, ki so se pojavili med izvajanjem izobraževanja in svetovalnega dela na daljavo. Raziskava je potekala prek spletnega anketnega vprašalnika v aprilu 2020. V neslučajnostni vzorec smo zajeli 328 svetovalnih delavcev. Ugotovili smo, da so bili svetovalni delavci med epidemijo pomembni akterji pri reševanju različnih situacij, ki so povezane z odnosi med odraslimi in otroki oz. mladostniki, z učnim delom, vzgojnimi vprašanji ter dilemami učiteljev pri izvajanju šolskega dela na daljavo, ne nazadnje pa tudi z vodenjem vzgojno-izobraževalne ustanove.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.