Šolska svetovalna služba kot vir podpore mladostnikom pri spoprijemanju z razvojnimi nalogami in izzivi v odraščanju
Špela Barle

Povzetek:  V prispevku se osredotočamo na podporo šolskih svetovalnih delavcev mladostnikom pri spoprijemanju z razvojnimi nalogami in izzivi v odraščanju. V teoretičnem delu pokažemo, da se mladostniki v procesu odraščanja srečujejo z različnimi razvojnimi nalogami in izzivi. Pri tem so jim v podporo predvsem osebe v njihovem neposrednem življenjskem okolju (družina, prijatelji), lahko pa tudi šolska svetovalna služba. V empiričnem delu ugotavljamo, kako pogosto se mladostniki obračajo k šolskim svetovalnim delavcem po podporo, s katerimi temami in kako so zadovoljni z dobljeno podporo. Rezultati raziskave kažejo, da se mladostniki k šolskim svetovalnim delavcem le redko obrnejo po podporo. Če pa že, je to največkrat v zvezi s šolo. Z dobljeno podporo šolskih svetovalnih delavcev so mladostniki na splošno zadovoljni. Ugotavljamo torej, da mladostniki v manjši meri prepoznajo šolske svetovalne delavce kot možen vir podpore pri spoprijemanju z razvojnimi nalogami in izzivi v odraščanju. Zato bi bilo smiselno okrepiti razvojno-preventivno dejavnost šolskih svetovalnih delavcev in delo v posameznih oddelkih ter tako poskrbeti za večjo prepoznavnost šolskih svetovalnih delavcev kot pomembnega vira podpore mladostnikom pri odraščanju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.