Šolska svetovalna služba kot vir podpore mladostnikom pri spoprijemanju z razvojnimi nalogami in izzivi v odraščanju
Špela Barle

Povzetek:  V prispevku se osredotočamo na podporo šolskih svetovalnih delavcev mladostnikom pri spoprijemanju z razvojnimi nalogami in izzivi v odraščanju. V teoretičnem delu pokažemo, da se mladostniki v procesu odraščanja srečujejo z različnimi razvojnimi nalogami in izzivi. Pri tem so jim v podporo predvsem osebe v njihovem neposrednem življenjskem okolju (družina, prijatelji), lahko pa tudi šolska svetovalna služba. V empiričnem delu ugotavljamo, kako pogosto se mladostniki obračajo k šolskim svetovalnim delavcem po podporo, s katerimi temami in kako so zadovoljni z dobljeno podporo. Rezultati raziskave kažejo, da se mladostniki k šolskim svetovalnim delavcem le redko obrnejo po podporo. Če pa že, je to največkrat v zvezi s šolo. Z dobljeno podporo šolskih svetovalnih delavcev so mladostniki na splošno zadovoljni. Ugotavljamo torej, da mladostniki v manjši meri prepoznajo šolske svetovalne delavce kot možen vir podpore pri spoprijemanju z razvojnimi nalogami in izzivi v odraščanju. Zato bi bilo smiselno okrepiti razvojno-preventivno dejavnost šolskih svetovalnih delavcev in delo v posameznih oddelkih ter tako poskrbeti za večjo prepoznavnost šolskih svetovalnih delavcev kot pomembnega vira podpore mladostnikom pri odraščanju.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.