Kako pričakovanja visokošolskih učiteljev vplivajo na študijske navade študentov?
Mojca Kovač Šebart, Jasna Mažgon, Tadej Vidmar in Miha Kovač

Povzetek:  V besedilu so predstavljeni izsledki raziskave, ki je bila opravljena na vzorcu 429 študentov, vključenih v nekatere programe dodiplomskega in magistrskega študija na Filozofski in Pedagoški fakulteti UL. Študenti so odgovarjali na vprašanja o njihovih študijskih navadah, ki so povezane z opravljanjem izpitnih obveznosti. Izsledki kažejo, da le dobra četrtina študentov pri večini predmetov oz. praviloma pri vseh predmetih, ki jih zanimajo, preštudira izpitno literaturo ne glede na zahteve učitelja. Rezultati raziskave pa so hkrati pokazali, da pri študiju za izpitne obveznosti študentje izrazito sledijo zahtevam in pričakovanjem, ki jih nanje naslavljajo visokošolski učitelji, in študirajo tako in toliko, da zadostijo tem pričakovanjem. Pri tem je na podlagi dobljenih podatkov moč sklepati, da motivacija študentov ni zadostni pogoj, da bi ti predelali obvezno študijsko literaturo in s tem usvojili znanje, ki ga lahko prinaša samo tak študij. Zdi se, da je danes znanje, ki omogoča preseganje lastnega izkustva in pridobivanje razumevanja družbenega in naravnega sveta, celo na univerzitetnem študiju izgubilo ta pomen in postaja popreproščujoče preobraženo v spretnost, ki ljudem pomaga delovati, pri čemer se lahko celo izogne razmisleku o tem, kakšna naj bo pravzaprav vsebina uporabljenega znanja.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.