Raziskovanje vzgoje in izobraževanja v času pandemije (uvodnik)
Klara Skubic Ermenc in Matej Urbančič

Povzetek:  Pred bralci je posebna številka Sodobne pedagogike, ki nadaljuje tematiko, začeto z lansko decembrsko tematsko številko Vzgoja in izobraževanje v času pandemije covida-19. Posebna številka prinaša izsledke dodatnih 18 raziskav, v katerih avtorji z različnih zornih kotov in disciplinarnih področij razkrivajo, kako globoko in daljnosežno je pandemija zaznamovala vzgojo in izobraževanje ter tudi njuno raziskovanje. Vse raziskave se nanašajo na čas spomladanskega vala pandemije.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.