Vloga tehnologije v vzgoji in izobraževanju ter enake možnosti učencev v obdobju pandemije
Marjan Šimenc

Povzetek:  Zaprtje šol zaradi pandemije je v vzgoji in izobraževanju sprožilo niz procesov, eden najvidnejših je povezan z digitalno tehnologijo, ki je v obdobju izobraževanja na daljavo pridobila pomen. Ker je bil prehod na pouk na daljavo nenaden, je naknadna refleksija toliko pomembnejša. Članek poskuša prispevati k premisleku o vlogi digitalnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju ter posledicah njihove izsiljene vpeljave. Pri tem vprašanje enakih možnosti povezuje z različnimi konceptualizacijami digitalnega razkoraka in konceptom digitalne neenakosti. Rabo tehnologije v izobraževanju pa umešča v kontekst razmisleka o procesu vpeljevanja tehnologij v izobraževanje, tehnološko pedagoškega znanja, razprav o nevtralnosti tehnologije ter razmisleka o odnosu med tehnologijo ter redukcijo ciljev vzgoje in izobraževanja.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.