In memoriam: Poslovil se je prof. dr. France Strmčnik
Damijan Štefanc in Jana Kalin

Povzetek:  Tik pred iztekom preteklega leta je v 93. letu starosti svojo življenjsko in ustvarjalno pot sklenil eden od najbolj prepoznavnih slovenskih pedagogov in didaktikov druge polovice 20. stoletja, zaslužni profesor dr. France Strmčnik. Rodil se je leta 1928 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in že v zgodnji mladosti pokazal načelnega in uporniškega duha: kot najstnik je preživel drugo svetovno vojno in bil del tega časa zaradi svojega upora proti okupatorju zaprt v nemških političnih zaporih in koncentracijskem taborišču v Moringenu. Po vojni je nadaljeval svojo izobraževalno pot: najprej kot dijak prve povojne generacije mariborskega učiteljišča med letoma 1945 in 1949. Nato je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani najprej leta 1954 diplomiral iz pedagogike, leto kasneje pa tudi iz filozofije. Vse od svoje diplome je ostal dejaven na pedagoškem področju. V petdesetih letih je bil krajši čas tudi sam profesor na učiteljiščih v Ljubljani in Mariboru, že leta 1957 pa se je pridružil svojim nekdanjim profesorjem na Oddelku za pedagogiko FF UL. Iz pedagoških znanosti je doktoriral leta 1964 z disertacijo Psihološke osnove in pedagoški namen kazni pod mentorstvom dr. Stanka Gogale. Leta 1965 je postal docent, leta 1973 izredni in leta 1978 redni profesor. Več kot 40 let je ostal zvest ljubljanski univerzi in njenemu Oddelku za pedagogiko na Filozofski fakulteti, ki mu je s svojim znanstvenim in pedagoškim delom pustil tudi izjemen ustvarjalni pečat. Bil je mentor številnim diplomantom, pa tudi 22 magistrantom – v času pred bolonjsko reformo, ko je magistrirati pomenilo pridobiti znanstveni naslov! – in 11 doktorantom. Dolga leta je pomembno prispeval tudi k delovanju Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije in bil eden ključnih članov uredniškega odbora ter urednik Sodobne pedagogike.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.