In memoriam: Sabina Jelenc Krašovec (1968–2020)
Nives Ličen in Ema Perme

Povzetek:  Konec leta 2020 nas je zapustila izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec, spoštovana učiteljica in raziskovalka, izjemna sogovornica in sodelavka, ki je bila vedno polna načrtov, projektov, zamisli, vodilna slovenska andragoginja in tudi članica uredniškega odbora revije Sodobna pedagogika.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.