Digitalna učna gradiva po pandemiji kot del šolske rutine?
Alenka Kepic Mohar in Miha Kovač

Povzetek:  Digitalna učna gradiva so od leta 2015 enako kot tiskani učbeniki vključena v proces potrjevanja učbenikov, vendar njihova vloga, raba in pomen v primerjavi s tiskanimi učbeniki niso enakovredni. Razloge za to bi bilo mogoče najti v načinu, kako so v Sloveniji digitalna učna gradiva nastajala, in v položaju, ki ga imajo v sistemu oskrbe z učbeniki. Kljub temu pa to v celoti ne pojasnjuje, zakaj je bila raba digitalnih učnih gradiv pred pandemijo občasna, saj so bila ta široko dostopna in je bilo v njihov razvoj investiranih veliko državnih in zasebnih sredstev. Prispevek na podlagi empirične raziskave dveh izobraževalnih portalov predstavlja rabo digitalnih učnih gradiv pred prvim valom epidemije in po njem, hkrati pa preverja, ali bi lahko izkušnja poučevanja na daljavo spodbudila širšo rabo, spremenila status digitalnih učnih gradiv in prispevala k temu, da bodo postala sestavni del rednega vzgojno-izobraževalnega procesa. Raziskava dveh izobraževalnih portalov v času pandemije je pokazala, da so učitelji digitalna gradiva uporabljali že pred pandemijo, vendar le občasno, saj so se izogibali njihovi rabi pri domačih nalogah. To nakazuje, da raba digitalnih gradiv v slovenskih šolah ni zgolj tehnološki problem in zahteva kompleksnejše rešitve. V času prvega vala pandemije so učitelji največ uporabljali e-učbenike založb, kar odpira vprašanje dostopnosti tiskanih učbenikov, ki jih financira država, in nakazuje, da nimamo dovolj podatkov o tem, kako se učenke in učenci učijo ter kako pri tem uporabljajo tiskana in digitalna gradiva. Pandemija je povečala rabo in posledično spremenila odnos učiteljev do digitalnih učnih gradiv, a za kakovosten pouk v digitalni dobi, v kateri bi delo z digitalnimi gradivi postalo del šolske rutine, bo veljalo upoštevati tudi izsledke raziskav o učinkih učenja in poučevanja s tehnologijo, podpreti učitelje z usposabljanji in digitalna učna gradiva vključiti v sistem oskrbe z učbeniki kot del nacionalne izobraževalne strategije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.