Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo covid-19
Norina Bogatec, Sara Brezigar in Maja Mezgec

Povzetek:  Šole v Italijanski republiki so se ob izbruhu epidemije bolezni covid-19 tako rekoč čez noč znašle v položaju, ko je bilo treba uvesti pouk na daljavo, ki je trajal od začetka marca in vse do konca šolskega leta 2019/20. V tem položaju so se v Italiji znašle tudi šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezična šola v Špetru. Namen tega prispevka je na podlagi študije, ki jo je izvedel Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) na pobudo Deželne komisije za slovenske šole v Italiji, ponuditi vpogled v izvedbo tovrstnega pouka v osnovnih šolah, tudi v luči morebitnega nadaljevanja pouka na daljavo v šolskem letu 2020/21. Predstavljeni so rezultati študije, v katero so bili vključeni starši in učitelji osnovnošolskih otrok. Avtorice ugotavljajo, da je izvedba pouka na daljavo pokazala na nekatere nove izzive, predvsem na področju metod poučevanja, tehnične opremljenosti in računalniške pismenosti tako učiteljev kot učencev (in njihovih staršev). Posebej pa so se poglobile težave, s katerimi se šola s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim poukom ubada že dlje časa, kot so na primer težave na področju jezika in vključevanja neslovensko govorečih otrok in staršev.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.