Recenzija knjige "Pedagogijska istraživačka perspektiva"
Martin Kramar

Povzetek:  V delu Palekčić obravnava zelo zahteven in pomemben problem pedagogike: teoretične znanstvene osnove pedagogike ter razmerja med teoretičnim in empiričnim znanstvenim raziskovanjem pedagoških pojavov oziroma problemov. Avtor izhaja iz predpostavke, da je raziskovanje pedagoških problemov in praktičnih pedagoških pojavov teoretično šibko, premalo utemeljeno. Zato mora pedagogika za svoj nadaljnji znanstveni razvoj razviti ali okrepiti lastne teoretične podlage in oblikovati izvirno teoretično utemeljeno raziskovalno perspektivo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.