Etična načela v akcijskem raziskovanju
Jelena Maksimović in Boris Kožuh

Povzetek:  Kljub številnim razlikam med znanstvenimi področji sodobno znanstveno skupnost združuje en pomemben vidik: gre za spoštovanje etičnih načel in standardov v vseh fazah izvajanja raziskovalnih projektov. Vprašanja etike v raziskovalnem delu so v zadnjih desetletjih zaradi aktualnosti pritegnila pozornost znanstvene javnosti. Cilj analiziranih teoretičnih raziskav je bil preučiti etična načela in standarde v akcijskih raziskavah. Naša raziskava odgovarja na vprašanja etike pri načrtovanju in izvajanju akcijskih raziskav, preučuje vprašanja odnosa moči udeležencev, standardov etičnih odborov ter varstva zaupnosti, samostojnosti in dostojanstva udeležencev. Ciklični proces in sprotno operativno načrtovanje poteka akcijskega raziskovanja postavljata pred raziskovalce posebej zahtevne naloge, ko gre za spoštovanje etičnih načel. Spremembe, ki jih raziskovalci in udeleženci niso mogli predvideti, se dogajajo ves čas med raziskovanjem. Zato se akcijski raziskovalci soočajo s posebno zapleteno nalogo graditi zaupanje in sodelovanje z vsemi udeleženci, hkrati pa tudi prispevati k ustvarjanju moralnega in etičnega kodeksa ravnanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.