Humanost in pouk književnosti v sodobnem konceptu gimnazije
Adrijana Špacapan

Povzetek:  Etični obrat v literarni vedi je podlaga vprašanju, kako je spodbujanje mladostnikovega etičnega premisleka in odprtosti drugemu prek literature pri pouku književnosti v gimnaziji formalno podprto in uresničljivo. Avtorica raziskuje, kako slovenska šolska zakonodaja in kurikularni dokumenti sledijo konceptom o humanem izobražencu in državljanu sveta (Nussbaum) ter o dobri šoli, zavezani presoji vrednot, iskanju smisla in modrosti (Abbs, Biesta). Drugi člen veljavnega Zakona o gimnazijah in Učni načrt za slovenščino v gimnaziji ideje ne vključujeta. Zadnji sicer daje podlago za njeno vpeljavo, je pa v sedanjem konceptu gimnazije to težje uresničljiv cilj. V nasprotju s tem pa idejo podpira temeljni zakonski dokument (ZOFVI), kar postavlja učitelja oziroma učiteljico v navzkrižni položaj med osebno strokovno držo in dvojnostjo zakonskih predpisov ter za pouk zavezujočih dokumentov.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.