Faze v razvoju madžarske pedagogike v 20. stoletju
András Németh in Imre Garai

Povzetek:   Raziskave danes kažejo, da je v razvoju pedagogike kot akademske discipline možno ločiti več faz. Prvi del članka se osredotoča na pregled razvoja in posebnosti pedagogike na Madžarskem v prvi polovici 20. stoletja na podlagi arhivskih virov in sekundarne literature. Po drugi svetovni vojni je naraščal vpliv Sovjetske zveze, začela pa se je četrta faza razvoja pedagogike na Madžarskem. V drugi polovici članka raziskujemo tiste politične in družbene okoliščine, ki so preoblikovale madžarski institucionalni znanstveni sistem (univerze in akademijo znanosti) v dobi Rákosijeve diktature. Ta del članka temelji na rezultatih nedavno končane raziskave o obdobju stalinistične diktature, ki jo je financiral Madžarski znanstvenoraziskovalni sklad.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.