Faze v razvoju madžarske pedagogike v 20. stoletju
András Németh in Imre Garai

Povzetek:   Raziskave danes kažejo, da je v razvoju pedagogike kot akademske discipline možno ločiti več faz. Prvi del članka se osredotoča na pregled razvoja in posebnosti pedagogike na Madžarskem v prvi polovici 20. stoletja na podlagi arhivskih virov in sekundarne literature. Po drugi svetovni vojni je naraščal vpliv Sovjetske zveze, začela pa se je četrta faza razvoja pedagogike na Madžarskem. V drugi polovici članka raziskujemo tiste politične in družbene okoliščine, ki so preoblikovale madžarski institucionalni znanstveni sistem (univerze in akademijo znanosti) v dobi Rákosijeve diktature. Ta del članka temelji na rezultatih nedavno končane raziskave o obdobju stalinistične diktature, ki jo je financiral Madžarski znanstvenoraziskovalni sklad.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.