Stališča ravnateljev do spodbujanja osebnega in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev
Tilen Smajla

Povzetek:  V prispevku smo se osredotočili na ugotavljanje stališč ravnateljev do spodbujanja osebnega in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v osnovni šoli. Pogosto se stališča do tega, kdo je bolj odgovoren za osebni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev, krešejo, saj strokovni delavci menijo, da je to polje odgovornost vodstva, medtem ko so ravnatelji mnenja, da so za osebni in profesionalni razvoj v veliki meri odgovorni strokovni delavci sami. Razlike v mnenjih so nas spodbudile, da smo se odločili izpeljati manjšo raziskavo o stališčih ravnateljev do zgoraj omenjene teme. Uporabili smo kvalitativno paradigmo pedagoškega raziskovanja. Zanimalo nas je, ali se stališča ravnateljev kot spodbujevalcev osebne in profesionalne rasti strokovnih delavcev razlikujejo glede na dolžino ravnateljevanja in količino delovnih izkušenj ter njihova mnenja o tem, kdo je bolj odgovoren za osebno in profesionalno rast strokovnih delavcev – ravnatelji ali strokovni delavci sami. Odgovori ravnateljev nakazujejo na to, da dolžina ravnateljevanja precej vpliva na oblikovanje stališča ravnatelja kot spodbujevalca osebnega in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, količina delovnih izkušenj se je ravno tako pokazala kot pomemben dejavnik pri oblikovanju stališč, medtem ko se stališča do tega, kdo je bolj odgovoren za osebni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev, med ravnatelji niso bistveno razlikovala.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.