Samoevalvacija v izobraževanju odraslih – odpiranje prostora za demokratični dialog ali le tehnicizem?
Dr. Tanja Možina

Povzetek:   V prispevku obravnavamo različne vidike samoevalvacije v izobraževanju. Analiza različnih modelov evalvacije z vidika namenov in ciljev pokaže, da se je definicija evalvacije spreminjala in postajala kompleksnejša, to pa je vplivalo tudi na razumevanje samoevalvacije v izobraževanju. Namene in cilje evalvacij (velja tudi za samoevalvacije) lahko umeščamo glede na to, ali gre za procese, ki so namenjeni predvsem izboljšavam in razvoju ali pa izkazovanju odgovornosti za kakovost. Drugi pomemben vidik se kaže v tem, ali gre za sprotne ali končne evalvacije. Analiza participativnih (samo) evalvacijskih pristopov pokaže, da je treba udeležencem procese in postopke evalvacije predstaviti tako, da jih bodo razumeli. Samoevalvacijo je treba čim bolj približati vsakodnevnim izkušnjam ljudi in jo s temi izkušnjami tudi povezati. Različne konceptualne vidike samoevalvacije in praktične rešitve, ki smo jih vpeljali v izobraževanje odraslih v Sloveniji, v prispevku obravnavamo na primeru modela za samoevalvacijo Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI).

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.