Poročilo s strokovnega posveta »Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami: problemi, dileme, rešitve«
Ivana Čančar

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.