Recenziji knjig
Dr. Mojca Peček in Edvard Protner / Dr. Branka Čagran in Slavko Cvetek

Povzetek:  Herbartianism and its Educational Consequences in the Period of the Austro-Hungarian Monarchy: The Case of Slovenia / Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju: Teorija & praksa

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.