Od prepoznanja do pripoznanja identitete otrok in mladostnikov
dr. Katja Jeznik

Povzetek:  Vprašanje oblikovanja posameznikove identitete znotraj šolskega prostora se povezuje z mnogoterostjo vlog, ki jih posameznik sprejema v odnosih, v katere vstopa od rojstva naprej. Ob orisovanju nekaj možnih načinov, kako sploh razumeti posameznikovo identiteto in proces njenega oblikovanja znotraj institucionaliziranega šolskega okolja, bom v članku odgovarjala na vprašanje, kaj za podporo procesu oblikovanja posameznikove identitete pomeni teorija pripoznanja. Iz te teorije lahko izpeljemo konkretna izhodišča za oblikovanje šolskega prostora kot heterogenega okolja. Sobivanje v različnosti razumem kot temeljno vrednoto sodobnosti, kar pa je, kot je prikazano v članku, tudi osnovno izhodišče oblikovanja odprte identitete otrok in mladostnikov. V članku so na primeru obravnave otrok s posebnimi potrebami prikazane nekatere anomalije slovenskega šolskega prostora, ki bi jih lahko ustrezno odpravili prav z upoštevanjem načel predstavljene teorije pripoznanja.  

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.