Med formalnim okvirom in strokovno avtonomijo: predšolska vzgoja in pluralizacija družinskega življenja
dr. Mojca Kovač Šebart in dr. Roman Kuhar

Povzetek:  V prispevku najprej predstavljamo formalni okvir, ki je podlaga za načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje, pri čemer pokažemo, da formalna določila udeležence predšolske vzgoje varujejo pred tem, da bi se sklicevanje na strokovno avtonomijo po eni strani sprevrglo v nestrokovno samovoljo strokovnih delavk, na drugi pa postavljajo mejo poseganju staršev, vodstva vrtcev, ministrstva ali kogar koli drugega v strokovne odločitve. V drugem delu prispevka določila formalnega okvira apliciramo na konkretno obravnavo družin in družinskega življenja v javnem vrtcu, pri čemer smo posebej pozorni na fenomen pluralizacije družinskega življenja. Družina je namreč otrokov najpomembnejši referenčni okvir. Z njim doživlja samega sebe in svet okoli sebe. Vsak otrok prihaja v vrtec iz določenega družinskega okolja in se vanj vrača, zato je še kako pomembno, da vrtčevska stvarnost spoštuje družinsko pluralnost in jo kot tako obravnava v vsakdanjem življenju in delu.  

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.