Prikriti kurikulum, ideologija, prostor
Gregor Bida

Povzetek:  Članek najprej obravnava pojem prikritega kurikula v okviru teorije ideologije. Pričnemo z umestitvijo prikritega kurikula v okvir problematike odnosa med šolo in ideologijo, nato pa nadaljujemo z različnimi interpretacijami pojma ideologije in vprašanjem, kako lahko razumemo prikriti kurikulum v kontekstu teh interpretacij; naši osnovni metodi sta althusserjansko simptomsko branje in analiza ideologije kot materialne prakse. Na osnovi sodobne kritike ideologije nato prikriti kurikulum opišemo kot prakso, ki uteleša fantazmo, ki zakriva družbeni antagonizem. Zaključimo z interpretacijami prostora in arhitekture v tem okviru; naša teza je, da sta tako šolski prostor kot koncept prikritega kurikula odprta za interpretacije, ki so lahko emancipacijske ali pa imajo ideološko funkcijo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.