Kam naj sedem? Učenje v ustvarjanju šolske arhitekture
Katja Sudec

Povzetek:  V prispevku »Kam naj sedem?« je predstavljen umetniški projekt opremljanja šolskih prostorov, v katerem so sodelovali vsi akterji šole z zunanjimi sodelavci. V projektu se je ukvarjalo z aktualizacijo šolskih prostorov v skladu s pedagoškim pristopom šole. Ta pedagoški pristop, ki sledi načelom montessori, s pomočjo notranje opreme vpliva na skriti kurikulum ter obrača njegovo delovanje na izobraževanje in vzgojo sebi v prid. Analiza tega odnosa je eden izmed pogledov pripravljenega prispevka, drugi pa zadeva aktivno vključevanje otrok v umetniško izkušnjo, s katero so soustvarjali učni prostor. Tako se prispevek dotika vprašanja pomena vključevanja umetniških procesov v šolo, pa tudi potenciala skupnega delovanja dveh različnih sistemov – šole in umetnosti.  

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.