Pomen in možnosti uporabe zunanjega prostora šol v vzgojno-izobraževalnem procesu
Ina Šuklje Erjavec

Povzetek:  V prispevku podrobneje obravnavamo pojem in fenomen zunanjega prostora šole, njegove opredelilne značilnosti in nato z različnimi vidiki utemeljujemo pomen in nujnost njegovega aktivnega vključevanja v učno-vzgojne procese šole. Poseben poudarek je na obrazložitvi in razumevanju specifičnosti, povezane z značajem šolskega delovanja, ter na prednostih, ki jih zunanji prostor nudi v primerjavi z notranjimi učilnicami, kot so možnosti učenja z igro, pogostejši in aktivnejši stik z naravo, spodbujanje interaktivnosti in sodelovanja, celovit razvoj osebnih in skupnih vrednot ter identitete in pridobivanje pozitivnih izkušenj kakovosti bivanja na prostem. Ob tem se opiramo na številna spoznanja in rezultate tujih raziskav ter primerov, ki dokazujejo, da so možnosti in prednosti prenosa šolskih aktivnosti v zunanji prostor zelo velike in pomembne za šolo kot celoto. Z nekaterimi domačimi raziskavami, ki predvsem osvetljujejo situacijo pri nas, dodatno utemeljujemo nujnost sprememb v pogledu in obravnavi zunanjega prostora šol ter odpiramo novo področje razmišljanja in razumevanja možne vloge zunanjega prostora šol kot dodane vrednosti.  

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.