Poučevanje za razumevanje
Zora Rutar Ilc

Povzetek:  Namen pričujočega besedila je utemeljiti razvijanje konceptualnega razumevanja in kompleksnega mišljenja kot skupnega imenovalca, ki si ga kot enega izmed najpomembnejših ciljev deli večina pristopov k poučevanju, pa tudi nakazati implikacije za poučevanje za konceptualno razumevanje in osvetliti, kako k temu cilju prispevajo različne strategije poučevanja. Konceptualno razumevanje najprej teoretsko umestimo in osvetlimo, nato pa ga – upoštevaje ugotovitve številnih raziskav – povežemo s konceptom transferja. V nadaljevanju soočamo različne strategije poučevanja in presojamo njihovo primernost oziroma učinkovitost za spodbujanje konceptualnega razumevanja (kot pogoja transferja in enega ključnih ciljev šolanja). Zaključimo s splošnimi sugestijami za poučevanje, ki spodbujajo razumevanje in kompleksno mišljenje ter sledijo iz ugotovitev raziskav in študij učenja, konceptualnega razumevanja in vloge transferja pri tem.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.