Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji
Mara Cotič

Povzetek:  Matematična pismenost temelji na matematičnem znanju in zaživi v naravnem in socialnem okolju. Posameznik jo razvija vse življenje. Matematično pismenost razvijamo pri reševanju realističnih problemov z uporabo šolskega znanja in širših kompetenc v manj strukturiranem kontekstu, kot je šolska situacija. Reševalci morajo sprejemati odločitve o tem, katere informacije in znanje so v dani problemski situaciji pomembne in kako naj jih smiselno uporabijo. Lahko bi rekli, da so problemi z začetnim oblikovanim nematematičnim kontekstom, ki vplivajo na rešitev in njeno interpretacijo, ključni za vrednotenje matematične pismenosti. Matematično pismenost razvijamo s holističnim pristopom pri učenju in poučevanju: z raziskovalno dejavnostjo, reševanjem problemov iz vsakdanjega življenja, vključevanjem aktualnih vsebin in sodobnih tehnologij. V teoretičnem delu raziskave prikazujemo model poučevanja in učenja realističnih problemov, ki smo ga postavili za potrebe raziskave. Model vključuje štiri vrste realističnih problemov, ki izhajajo iz vsakdanjega življenja in naj bi jih učenci reševali na začetku šolanja. To so: realistični problemi, ki nimajo dovolj velikega števila podatkov za rešitev, realistični problemi, ki imajo več podatkov, kot je potrebnih za rešitev, realistični problemi z več rešitvami, realistični problemi, v katerih so si podatki nasprotujoči oziroma nimajo rešitev. V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave, in sicer, da z ustreznim poučevanjem in učenjem pri otrocih razvijamo njihove sposobnosti za reševanje realističnih problemov in s tem matematično pismenost.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.