Mnenja srednješolcev o kritični pismenosti v multimedijskem okolju
Vesna Bilić Povzetek:

Povzetek:  Namen tega dela je analiza mnenj gimnazijcev o kritični pismenosti v multimedijskem okolju. V raziskavi je sodelovalo 210 dijakov zagrebških gimnazij. Po mnenju anketirancev velika količina informacij, ki jih ponujajo različni mediji, in dostopnost teh informacij olajšujeta učenje. Podatke iz knjig in učbenikov gimnazijci dojemajo kot verodostojne, njihovo zaupanje spletnim podatkom pa je omejeno. Anketiranci menijo, da medijske vsebine pomembno vplivajo na oblikovanje njihovega pogleda na svet. Ob tem pa menijo, da se med šolanjem ne usposobijo dovolj za kritično vrednotenje akademskih informacij, medijskih vsebin in za konkretno delovanje v prid drugim, čeprav se jim zdijo to pomembni cilji izobraževanja, vendar iz vsega, kar so povedali v tej raziskavi, lahko sklepamo, da prepoznavajo in opažajo težave in da so razmeroma precej kritično pismeni.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.