Kakšne pismenosti potrebujemo za 21. stoletje
Meta Grosman

Povzetek:  Vse družbe v 21. stoletju imajo vedno večje potrebe po dobri pismenosti, izobraževalni sistemi pa niso zmožni učinkovito zadovoljevati te potrebe. Nove potrebe, ki jih prinašata tehnološki razvoj in vse pogostejše delovanje v več jezikih in medkulturnih okoliščinah, je mogoče razrešiti samo z dobrim poznavanjem raznih oblik pismenosti, od osnovnih in digitalnih do zahtevnejših, večjezičnih in medkulturnih pismenosti. Različne oblike pismenosti je najbolj smiselno analizirati, ko jih razumemo kot jezikovno delovanje in zmožnosti za sporazumevanje. Kritična uporaba teh pa terja dobro razvito jezikovno ozaveščenost in sposobnost premisleka o izbiri jezikovnih sredstev. Full text

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.