Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih – vprašanja, dileme in rešitve (Uvodnik)
dr. Andreja Hočevar in dr. Jasna Mažgon

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.