Učni načrt za matematiko v osnovni šoli v luči mednarodnih primerjav
Barbara Japelj Pavešić, mag. Nina Žvan in dr. Zvonko Perat

Povzetek:  V prispevku predstavljamo rezultate nacionalne analize matematičnega kurikula za devetletno osnovno šolo. Namen analize je bil pomagati izboljšati kurikul, ko smo raziskovali dejavnike, ki bi pojasnili zaostanke slovenskih učencev v znanju matematike za vrstniki po svetu, kakor so ga izkazale mednarodne primerjalne raziskave. Rezultate smo primerjali z najbolje ocenjenimi kurikuli ameriških držav, za katere se je neodvisno od analize kurikula izkazalo, da dosegajo azijskim primerljive dosežke na lestvicah znanja matematike. Analiza slovenskega kurikula kaže, da vsebuje nekatere dele, ki bi jih bilo nujno treba izboljšati zaradi bralčevega trenutnega nejasnega razumevanja besedila, zaradi nekonsistentne obravnave snovi skozi posamezne razrede in zaradi nizkih pričakovanj o znanju učencev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.