Mednarodni znanstveni simpozij »Razvoj izobraževanja učiteljev v državah centralne in jugovzhodne Evrope«
Edvard Protner

Povzetek:  Oddelek za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je v dneh od 11. do 13. oktobra 2012 organiziral mednarodni znanstveni simpozij z naslovom »Razvoj izobraževanja učiteljev v državah centralne in jugovzhodne Evrope«. Tematski in geografski okvir simpozija nakazujeta, da se Oddelek pri organizaciji vecjih mednarodnih posvetov zadnja leta usmerja v zgodovino vzgoje in izobraževanja ter krepitev stikov s strokovnjaki za zgodovino pedagogike in šolstva (pa tudi primerjalno pedagogiko) iz sosednjih držav, držav jugovzhodne Evrope in Nemcije. Poglejmo si kronologijo tega dogajanja, ki pojasnjuje okolišcine organizacije omenjenega simpozija.  

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.