Državljanska vzgoja, filozofija za otroke in vprašanje participacije
Dr. Marjan Šimenc

Povzetek:  Članek analizira odnos med državljansko vzgojo, filozofijo za otroke in participacijo. Osvetliti poskuša vprašanje, koliko lahko filozofija za otroke prispeva k pouku državljanske vzgoje, pa tudi, koliko lahko filozofija za otroke pomaga osvetliti značilnosti državljanske vzgoje. Članek pokaže, da filozofija lahko pomembno prispeva k državljanski vzgoji, zlasti ko gre za kritično mišljenje in vrline, povezane z deliberativno demokracijo, vendar sama ne zajema celote državljanske vzgoje, temveč državljansko vzgojo celo predpostavlja. Realistično zasnovana državljanska vzgoja mora namreč vključevati tri ravni: osebno, družbeno in državno, in tudi delovanje na vseh teh ravneh.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.