Od projektnega k sistemskemu urejanju izobraževanja odraslih
Borut Mikulec

Povzetek:  Prispevek predstavlja rezultate analize sistemske ureditve izobraževanja odraslih v Sloveniji. Sistemsko ureditev izobraževanja odraslih motrim z vidika teoretskih spoznanj, ki jih prinašajo študije izobraževalnih politik ter mednarodne in primerjalne študije v izobraževanju odraslih. Metodološki okvir postavlja analiza primarnih zakonodajnih dokumentov in izobraževalnih politik, ki urejajo področje izobraževanja odraslih in so nastali v obdobju od leta 1991 do 2020. Opravljena analiza pokaže, da so bili v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih narejeni pomembni koraki pri urejanju področja izobraževanja odraslih (sprejetje nacionalnega programa, letnih programov in zakona o izobraževanju odraslih), a ti še vedno niso v zadostni meri zagotovili sistemskega urejanja izobraževanja odraslih: upravljanja, zakonodaje, financiranja, mreže izvajalcev in izobraževalnih programov. Prav tako delovanje mreže izvajalcev, ponudba in razvoj izobraževanja odraslih ostajajo povsem odvisni od kratkotrajnih razpisov in projektnih sredstev Evropskega socialnega sklada. Izhajajoč iz opravljene analize, v zaključku dajem predloge, ki jih je treba preučiti pri sistemskem urejanju izobraževanja odraslih v tem desetletju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.