Kakovost predšolske vzgoje v Ukrajini: 30 let sprememb
Marija Czepil in Anna Fedorovych in Oresta Karpenko

Povzetek:  Članek predstavlja dosežke Ukrajine pri zagotavljanju kakovosti predšolske vzgoje. Raziskava temelji na pregledu zakonodajnega okvira, statističnih podatkov in pedagoške literature o modernizaciji predšolske vzgoje v državi. Namen članka je prikazati strateške, institucionalne, metodične in vrednotne usmeritve, namenjene izboljšanju kakovosti predšolske vzgoje v Ukrajini v obdobju 1991–2021 ter opredeliti možnosti za njeno nadaljnje izboljševanje. Glavni poudarek je na razumevanju ključnih sprememb v kakovosti predšolske vzgoje, dosežkov in težav pri zagotavljanju dostopnosti do vrtcev, njihove prožnosti in prilagodljivosti, meril za izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje (kakovost dosežkov, pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in organizacija življenja otrok), strokovne usposobljenosti vzgojiteljev ter kakovosti vodenja v vrtcih. Avtorice proučijo vidike modernizacije predšolske vzgoje, vključno z izboljšanjem pogojev, v katerih poteka vzgojno-izobraževalni proces, organizacije otroških bivalnih prostorov, dvigom ravni strokovnosti predšolskih strokovnih delavcev (osebja na splošno) in osredotočanjem na dosežke – doseganjem ustrezne ravni kompetenc predšolskih otrok. Prikažejo tudi težave pri doseganju ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v Ukrajini. Ugotavljajo, da je treba predšolsko vzgojo še izboljšati.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.