Šolanje na daljavo – zamujena priložnost
Zdenko Medveš

Povzetek:  Prispevek osvetljuje šolanje na daljavo v času prvega vala pandemije covida-19, to je spomladi 2020. Osnovne in srednje šole so bile prisiljene uvesti šolanje na daljavo tako rekoč čez noč, saj hitro širjenje okužbe z virusom ni dovoljevalo nikakršnih priprav. Analiza pokaže, da so tedanje okrožnice ministrstva, pristojnega za izobraževanja, in strokovna navodila Zavoda RS za šolstvo pomembno prispevali k slabšim učnim dosežkom. Oboji so bolj sledili normativni logiki in formalni izvedbi pouka kot pedagoškemu razmisleku, ki bi šole spodbujal k uvajanju oblik dela, ki so bolj primerne šolanju na daljavo (individualizacija, sodelovalno učenje, izvedba ocenjevanja). Posebej škodljiva pa sta bila v okrožnicah in navodilih intonacija, da naj šole učencev/dijakov ne obremenjujejo preveč, ter s tem povezan ohlapen odnos do preverjanja in ocenjevanja znanja, kar ni moglo ostati brez posledic z motivacijo šolarjev. Ob vsem tem pa je bila zamujena priložnost, da bi šolske oblasti z evalvacijo omogočile pridobitev posplošenih izkušenj, na podlagi katerih bi se šole v prihodnje načrtno odpirale širši uporabi digitalizacije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.