Kakšno vzgojo in izobraževanje v postdigitalni in viralni modernosti? (Uvodnik)
Klara Skubic Ermenc in Nina Breznikar

Povzetek:  Ko so leta 2010 Združeni narodi (Generalna skupščina 2010) in pet let pozneje Evropski parlament (2015) sprejeli resoluciji – prvo o pravici do izobraževanja v izrednih razmerah, drugo o izobraževanju otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah –, si verjetno nihče ni predstavljal, da bo le nekaj let pozneje prišlo do izrednih razmer, ki bodo zajele celoten planet. Oba dokumenta sta bila napisana predvsem z mislijo na otroke in mlade v vojnih razmerah in ob naravnih katastrofah, toda njuno vsebino je danes zlahka postaviti v kontekst aktualne pandemije covida-19, ki je povzročila, da v pomladnem času letošnjega leta večina učencev, dijakov in študentov po svetu ni imela dostopa do šol in univerz. Večina teh, zlasti v tehnološko razvitem svetu, je sicer imela dostop do (vsaj omejenega) izobraževanja na daljavo, marsikdo pa tudi tega ne.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.