Pedagoška teorija medija
Zvonimir Komar

Povzetek:  Osrednje vprašanje prispevka je, ali je mogoč pogled na medij, ki bi ga lahko artikulirali skozi specifično pedagoško teorijo. In če je, kako se lahko pojem medija odkriva skozi to pedagoško misel. Iskanje odgovora na to vprašanje nam bo omogočilo artikulirati specifično (pedagoško) determiniran pogled na medij, hkrati pa nas bo vodilo k razumevanju samih pedagoških možnosti medija. V prispevku tako ne bomo razpravljali o pedagoški rabi medija, temveč o pedagoških značilnostih, ki so mediju inherentne, prepustili jim bomo, da spregovorijo s svojo lastno in partikularno pedagoško težo, ne da bi jih zvedli na golo sredstvo za doseganje nekega heteronomnega cilja. To je pot, ki se sicer opira na dve drugi vprašanji, ki terjata odgovor, preden se sploh lotimo osrednjega. Prvič, kaj je pedagoška teorija, in drugič, kaj je medij. Kolikor lahko odgovorimo na ti vprašanji in skozi njiju uzremo omejeno enotnost pedagoškega pogleda ter splošnih značilnosti medija (pojma medija), bi nam to lahko omogočilo sintezo odgovora na izhodiščno vprašanje. To je pristop, ki ne bo temeljil na razpravi o specifičnem mediju, temveč ima za cilj pripraviti teoretski okvir za nadaljnje pedagoško raziskovanje konkretnih, specifičnih medijev. Zato pričujoči prispevek razumemo kot pripravljalno teoretsko delo, ki skuša reflektirati način, kako pedagoško zaznavamo in se sprašujemo o pojmu medija, pa tudi, kako ta pojem uporabljamo v širokem razponu pedagoških razmerij.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.