Besedilne spretnosti na ravni 1 in pod njo proti besedilnim spretnostim na ravni 4 in nad njo – mednarodni rezultati o udeležbi v izobraževanju odraslih
Anke Grotlüschen

Povzetek:  Besedilne spretnosti, kot jih definira Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC), se delijo v več ravni (OECD 2013). To omogoča primerjanje dosežkov odraslih, ki pri besedilnih spretnostih dosegajo rezultate na ravni 1 in pod njo, s tistimi, ki dosegajo rezultate na ravni 4 in nad njo. Raziskava PIAAC vsebuje tudi spremenljivke o udeležbi v izobraževanju odraslih. Rezultati kažejo, kako so vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, vrsta zaposlitve (monotonost) in vrsta učenja (formalno, neformalno, priložnostno ali le pripravljenost na učenje) povezane z udeležbo v izobraževanju odraslih. Večina rezultatov potrjuje »Matejev učinek« na delež udeleženih v izobraževanju, ne pa tudi na število ur usposabljanja. Podatki kažejo, da je več ur usposabljanja namenjenih podskupinam z nižjimi ravnmi besedilnih spretnosti kot pa tistim z višjimi. Med ovirami za usposabljanje so visoke cene in pomanjkanje časa, mnogi anketiranci pa so omenjali usposabljanje, ki so se ga želeli udeležiti, pa se ga zaradi določenega razloga niso. Ugotovitve tako nakazujejo na paradoks zaposlovanja kot najpomembnejšega razloga za usposabljanje in hkrati kot najpomembnejše ovire na poti do usposabljanja. Kazalec učnih strategij dokazuje, da so se ljudje pripravljeni učiti, a se po drugi strani ne vključujejo v izobraževanje odraslih, da bi to uresničili. V splošnem se izobraževanja in usposabljanja odraslih udeležuje približno tretjina manj pismene populacije.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.