Koncepti znanja, subjektivnosti in izobraževanja odraslih v evropski politiki izobraževanja odraslih
Dr. Borut Mikulec

Povzetek:   V članku ugotavljamo, da izobraževanja odraslih dandanes zaradi procesov globalizacije in evropeizacije izobraževanja ni več mogoče razumeti le kot nacionalno zadevo posameznih evropskih držav. Je bolj odraz kompleksnih odnosov in dialoške napetosti, ki poteka med nadnacionalno in nacionalno ravnjo, kot izmenjava politik med omrežji ljudi, idejami in praksami po Evropi, v katere so vpeti evropski, transnacionalni, nacionalni in lokalni akterji. V tem kontekstu osvetlimo proces formiranja evropske izobraževalne politike in podrobneje analiziramo evropsko politiko izobraževanja odraslih. Pokažemo, da je z oblikovanjem te politike izobraževanje odraslih na eni strani izrazito pridobilo pomen v Evropski uniji, na drugi pa so v njem prevladali predvsem ekonomski cilji. V okviru tega, izhajajoč iz tradicije kritične teorije in postmodernizma v teoriji izobraževanja odraslih, dokazujemo tezo, da evropska politika izobraževanja odraslih spodbuja predvsem instrumentalno razumevanje izobraževanja odraslih, znanja in subjektivnosti; v ospredju je koncept znanja, ki ima učinkovito, za trg dela uporabno in izmerljivo vrednost, izobraževanje odraslih pa je instrument za doseganje evropskega reda konkurenčnosti in tudi želenih subjektivitet odraslih.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.