130 letnikov Popotnika oziroma Sodobne pedagogike – položaj in polemike
dr. Tadej Vidmar

Povzetek:   Letos beležimo že 130. letnik revije Popotnik, pozneje preimenovane v Sodobno pedagogiko. Popotnik je sicer začel izhajati že pred 133 leti, se pravi leta 1880, vendar med drugo svetovno vojno tri leta ni izhajal. Že kmalu je postal najuglednejša pedagoška revija na Slovenskem, v kateri so objavljali uveljavljeni strokovnjaki s pedagoškega področja. Učiteljstvo je izobraževal in seznanjal z novimi spoznanji s področja vzgoje in izobraževanja ter bil obenem prostor soočanja različnih pogledov in razumevanja pedagoške teorije in prakse. Leta 1950 je bil preimenovan v Sodobno pedagogiko, ki je do današnjih dni nadaljevala in nadgrajevala njegovo tradicijo. V prispevku avtor na podlagi posameznih besedil, ki so bila v ključnih trenutkih za revijo smernice za njeno delovanje, in na podlagi predstavitve treh pomembnejših polemik v reviji opredeljuje njen položaj v izbranih obdobjih. Ugotavlja, da niti Popotnik niti Sodobna pedagogika nista odkrito kazala prevratniških idej ali teženj v odnosu do obstoječe oblasti in ureditve, hkrati pa tudi nista bila zgolj voljno orodje za uveljavljanje njenih idej na pedagoškem področju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.