Rousseaujev koncept človečnosti in glavne kontroverze v pedagoških interpretacijah »Emila«
Robi Kroflič

Povzetek:  Analiza Rousseaujevega koncepta človečnosti razkrije, da gre za preplet čustvenih in racionalnih dejavnikov, ki so razprti tako za razvoj človekove morale kot za razvoj pregreh, poleg tega pa ločnica med pozitivnimi in negativnimi eksistenciali ne poteka v odnosu racionalno – čutno-čustveno kot pri Kantu, ampak je racionalno zavedanje moralnosti in ideje družbene pravičnosti pogojeno s sočutjem, moralno imaginacijo in pripravljenostjo posameznika, da zasebno moralo uskladi z javno in vzpostavi občo voljo. Pedagoške rešitve Rousseauja odkrivajo kot predhodnika mnogih pedagoških idej devetnajstega in dvajsetega stoletja, med katerimi velja omeniti preventivno pedagogiko, teorije izkustvenega učenja, teorijo socialnih domen in induktivni vzgojni pristop.  

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.