Irsko nacionalno ogrodje kvalifikacij: podlaga za spremembe
Edwin Mernagh

Povzetek:  Irska reforma sistema poklicnih kvalifikacij, ki se je začela v prvih letih tega stoletja, je kot osrednjo organizacijsko strukturo sistema uvedla pojem ogrodja kvalifikacij. Ključno gonilo te radikalne spremembe je bila potreba po sistemu kvalifikacij, ki bi bil usklajen z razvojem družbe vseživljenjskega učenja. Nacionalno ogrodje kvalifikacij, ki je nastalo na tej osnovi, vključuje metodologijo za opis kvalifikacij, ki temelji na »jeziku« rezultatov učenja. Irsko ogrodje je zasnovano tako, da se mu prilegajo vse vrste kvalifikacij, povezane z vsemi področji izobraževanja in usposabljanja, ob tem pa omogoča ustrezno priznavanje tako dosežkov formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja. Irski pristop k razvoju ogrodja je bil praktičen in progresiven, sestavljen iz kombinacije zakonodajnega procesa in posvetovanj: posledica je bila, da so lahko v razvojnem procesu sodelovale vse zainteresirane strani, obenem pa je bilo mogoče ob vsakem vprašanju zagotoviti hitro sprejemanje sklepov o poti naprej. Nacionalno ogrodje kvalifikacij je bilo sprejeto leta 2003, njegovo uveljavljanje pa še zmeraj traja. Danes je osrednja značilnost sistema izobraževanja in usposabljanja na Irskem.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.