Evropsko in nacialna ogrodja kvalifikacij (Uvodnik)
Damijan Štefanc

Povzetek:  Tokratno tematsko številko »Sodobne pedagogike« namenjamo tematiki, ki je v Sloveniji predmet javnih in strokovnih razprav vsaj od leta 2005, ko se je tudi pri nas začela nacionalna razprava o Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK). Ob tem, ko je bila januarja 2010 oblikovana Medresorska delovna skupina za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij (NOK), ki naj bi bilo skladno z EOK, in je istega leta začela delovati tudi ekspertna skupina, ki pripravlja strokovne podlage za delo medresorske skupine, se nam je pred slabim letom dni tudi v uredništvu »Sodobne pedagogike« zdel primeren čas, da spodbudimo razpravo o prednostih in pasteh nacionalnega ogrodja, o njegovi strukturi, vlogi in načinu uvajanja v slovenskem prostoru. Odziv na naše povabilo je bil večji od pričakovanega, zato smo se odločili, da izbrane tematske prispevke, ki smo jih prejeli v uredništvo, objavimo v dveh številkah revije – del v tej, drugi del pa v peti številki, ki jo boste bralci prejeli v drugem tednu novembra.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.