Uvodnik
Damijan Štefanc

Povzetek:  Letošnja jesenska številka Sodobne pedagogike bralkam in bralcem revije prinaša vrsto znanstvenih in strokovnih prispevkov, v katerih avtorice in avtorji obravnavajo raznolike tematike, ki segajo na področja pedagoške metodologije, predšolske vzgoje, problematike učnih gradiv, izobraževanja odraslih, didaktike tujih jezikov, pa tudi ustvarjalnosti in učiteljevega profesionalnega razvoja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.