Fokusne skupine v pedagoškem raziskovanju
Tina Štemberger

Povzetek:  V prispevku se usmerjamo v značilnosti fokusne skupine kot tehnike zbiranja podatkov v pedagoškem raziskovanju, ki se kljub številnim prednostim, s poudarkom na bogatih in visokokakovostnih podatkih, na pedagoškem področju še vedno nekoliko redkeje uporablja. V prispevku pojasnimo pojem fokusnih skupin, osnovne vrste te tehnike ter opredelimo faze načrtovanja in izvedbe tovrstnega zbiranja podatkov. Posebno pozornost namenjamo elementom, ki so značilni specifično za fokusne skupine in za katere menimo, da doslej še niso bili v zadostni meri predmet kritične diskusije. Osredotočimo se na problematiko identifikacije in izbora udeležencev, vodenje fokusnih skupin, analizo podatkov in na specifike z vidika etike. Prispevek zaključimo s predlogi utemeljene uporabe fokusnih skupin v pedagoškem raziskovanju.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.