Postopek prirejanja informacij z metodo lahkega branja na primeru prirejanja Ustave Republike Slovenije
Živa Jakšić Ivačič, Nina Fricelj, Tim Savelli in Natalija Golob

Povzetek:  Ljudje v vseh življenjskih obdobjih potrebujemo dostopne informacije, ki morajo biti prilagojene glede na potrebe in sposobnosti posameznikov. Eden izmed najpomembnejših dokumentov, ki vsebuje ključne informacije o ureditvi naše države, družbe in definira glavne pravice ter dolžnosti ljudi v Sloveniji, je Ustava RS. Ustava RS je temeljni in najvišji splošni pravni akt, v katerem so predpisana splošna načela in politična ureditev naše države. Kljub temu, da Ustava RS vsebuje zelo pomembne informacije, je mnogim državljanom nedostopna, saj je zapisana v pravnem strokovnem jeziku. Konvencija o pravicah invalidov (2008) navaja, da mora država zagotoviti dostop do informacij, ki so namenjene javnosti, v invalidom dostopnih oblikah zapisa in tehnologijah, ki ustrezajo različnim vrstam invalidnosti. Metoda lahkega branja je način oblikovanja in prilagajanja informacij tako, da so te informacije bralcem, ki težje berejo ali razumejo prebrano, dostopne v vseh življenjskih obdobjih. V članku je predstavljen postopek prirejanja Ustave RS v lahko branje skozi tri faze: pripravo, prirejanje in pregledovanje. V vseh fazah je poudarjen pomen multidisciplinarnega pristopa strokovnjakov s tematskega področja besedila, strokovnjakov za lahko branje, ilustratorjev, oblikovalcev in najpomembnejše – testnih bralcev, ki predstavljajo ciljno skupino in preverjajo, ali je lahko čitljivo besedilo zares lahko čitljivo in razumljivo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.