Avtoriteta učitelja in koncept spoštovanja
Danijela Makovec

Povzetek:  V prispevku iz dveh različnih zornih kotov obravnavamo vprašanje vzpostavitve avtoritete. Z obravnavo besedil Webra in Gogale naprej predstavljamo koncepte avtoritete, ki so nastali na podlagi preučevanja družbenih razmerij oziroma s preučevanjem medosebnih odnosov med učitelji in učenci. S svojim delovanjem sta oba avtorja postavljala mejnike znotraj sociološke oziroma pedagoške znanosti, aktualnost obeh (konceptov) pa je danes še toliko večja, saj se znotraj pedagoške logike in sodobnih konceptov, ki prodirajo v naš prostor, kaže nujnost, da na pedagoško avtoriteto gledamo tako z družbenega kot medosebnega vidika. S pomočjo predstavitve konceptov avtoritete, ki se v slovenskem prostoru izraziteje pojavljajo v zadnjih letih, v drugem delu prispevka obravnavamo kategorijo spoštovanja, ki jo razumemo kot nespregledljivo dimenzijo znotraj pedagoškega odnosa in v tem oziru kot nujno pri vzpostavitvi učiteljeve avtoritete.  

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.