Pedagogika in vzgojna praksa v času kulturnih sprememb. Pogled nazaj in v prihodnost (Predavanje)
Wolfgang Brezinka

Povzetek:  Predavanje bi rad združil z nekaj opažanji o posebnostih tega področja in težavah pedagoških študijev. »Pedagogika« je ime za teorijo vzgoje. V nemškem jeziku so jo prej imenovali tudi »Erziehungskunde« ali »Erziehungslehre« (veda o vzgoji ali vzgojeslovje). Ima dolgo zgodovino, kot učni in študijski predmet v okviru znanosti in umetnosti pa obstaja šele od dobe razsvetljenstva v drugi polovici 18. stoletja. Sprva ni veljala za znanost, marveč za nauk o umetnosti, in sicer o umetnosti vzgoje (Erziehungskunst) (Brezinka 1978, str. 11).

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.