Analiza dejavnikov, ki vplivajo na izbiro srednje šole, in analiza ocene kakovosti šolske svetovalne službe
Mag. Zdenka Repanšek

Povzetek:  Med dijaki prvih letnikov poklicnih in strokovnih srednjih šol ter gimnazij smo leta 2008 izvedli raziskavo. Po tej raziskavi najbolj vplivajo na izbiro srednje šole pri dijakih gimnazij učni uspeh, prijatelji in starši, pri dijakih tri- in štiriletnih srednjih šol pa zanimivost področja in poklica, ugled poklica in učni uspeh. Najpomembnejši vir informacij, ki so vplivale na odločitev o vpisu, so informacije, ki jih je učenec pridobil na informativnem dnevu, sledijo priporočila tistih, ki že obiskujejo to srednjo šolo, in starši. Nadalje smo v raziskavi še ugotovili, da je učni uspeh učencev v zadnjih dveh letih osnovne šole tesno povezan s stopnjo izobrazbe staršev. Ugotovili smo tudi, da so bile tri četrtine dijakov s svetovanjem svetovalnega delavca v osnovni šoli zadovoljne, četrtina dijakov pa s svetovanjem svetovalnega delavca v osnovni šoli in izbiro srednje šole nezadovoljna. Večina dijakov je eno leto po vpisu na srednje šole zadovoljna z izbiro srednje šole. Dobljeni izidi kažejo, da se morajo svetovalni delavci s tem področjem več ukvarjati, saj je njihov vpliv premajhen.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.